Η εταιρία Α.Καραμήτσος δεν κρατάει καμία προμήθεια και δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από την πιστοποίηση νομισμάτων. Τα μοναδικά ταχυδρομικά έξοδα που επιβαρύνεστε είναι από την επιστροφή των πραγμάτων από την έδρα μας στην διεύθυνσή σας, Οι τιμές πιστοποίησης είναι σύμφωνα με την τιμολόγηση της PMG και NGC σε τιμες ευρώ.
  • Νομίσματα αξίας από 10001€ εώς 100000€ κόστος 275€
  • Νομίσματα αξίας από 3001€ εώς 10000€ κόστος 80€
  • Χρυσά νομίσματα και νομίσματα από 301€ εώς 3000€ κόστος 45€
  • Χρυσά νομίσματα (5 νομίσματα τουλάχιστον) αξίας από 301€ εώς 3000€ κόστος 35€ το νόμισμα
  • Νομίσματα αξίας μέχρι 300€ κόστος 25€ το νόμισμα
  • Όλα τα νομίσματα από το 1960 μέχρι σήμερα (5 νομίσματα τουλάχιστον) αξίας μέχρι 2000€ κόστος 20€ το νόμισμα
  • Όλα τα νομίσματα ίδιου τύπου από το 1960 μέχρι σήμερα (100 τουλάχιστον) αξίας μέχρι 2000€ κόστος 18€ το νόμισμα
  • Η συντήρηση των νομισμάτων κοστίζει 4% της δηλωμένης αξίας ή τουλάχιστον 25€ το νόμισμα
Σημείωση 1: Κάθε φόρμα συμπεριλαμβάνει κόστος 15€ για handling fee
Σημείωση 2: Όλα τα νομίσματα αναβαθμολόγησης, με ποικιλίες που θέλετε να αναγράφονται, μεγαλύτερα των συνηθισμένων κλπ έχουν επιπλέον χρέωση. Οποιαδήποτε πληροφορία κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Σημείωση 3: Πιστοποιήσεις μεταλλίων κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης