• 12/01/2019: Τελική ημερομηνία για παραλαβή αντικειμένων προκειμένου να συμπληρωθούν οι λίστες και να σταλούν για πιστοποίηση.
  • Δημοπρασία Απριλίου: Τελική ημερομηνία για παραλαβή αντικειμένων προς δημοπράτηση είναι η 05/02/2019.
Οι παραπάνω ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.